• Alle arrangement avlyst

Alle Fon-teltets arrangementer for sommeren 2020 er dessverre avlyst som følge av koronapandemien. Vi satser på at vi klarer å holde arenaen i dvale et år og at vi kommer sterkere tilbake neste sesong 2021

Ønsker du å støtte kulturarenaen, Fon-teltet, Sandefjord, i denne utfordrende Koronatiden?

Det har blitt opprettet en Spleis. Hvis du har lyst å bidra vil det være kjærkomment. Fon-teltet har bidratt med å samle inn over 1,1 millioner kroner til lokale veldedige formål siden oppstarten i 2013, og nå må rett og slett Fon-teltet be om veldedig hjelp fra publikum og gjester for å overleve som arena og arbeidsplass.

Pengene går uavkortet til løpende utgifter og økonomisk etterslep, for å sikre fremtidig drift, etter Koronatiden.

Siden 2013 har Fon-teltet levert kulturelle opplevelser for over 100 000 store og små i Sandefjord. Fon-teltet har også vært en førstegangsarena for mange unge talenter og en arbeidsplass for mange lokale artister, sangere, musikere, tekniske leverandører og ellers øvrig kunstnerisk stab i mange år. Samt 30-40 andre sesongarbeidere årlig.

Vi jobber med å legge arenaen i dvale et år, det er litt uvisst om vi klarer å holde hjulene i gang et år uten driftsinntekter. Det er avhengig av at vi klarer å gjennomføre diverse tiltak der vi får flyttet løpende utgifter og det økonomiske etterslepet til neste sesong. Samt at vi klarer å hente inn noe midler til å dekke det helt nødvendigste.

Føler du at byen trenger denne sesongbaserte kulturelle arenaen med de forskjellige arrangementene for store og små. Har du vært innom Fon-teltet en eller annen gang siden 2013? Har du hatt en fin kulturell opplevelse der? Eller kanskje du har vært en av sesongarbeiderne som har hatt en fin jobbopplevelse? Da håper vi at du vil hjelpe oss gjennom denne tunge perioden med en liten slant, sånn at vi forhåpentligvis kan fortsette å levere kulturelle opplevelser fra neste sesong og i mange sesonger framover. 10 kr, 50,- kr, 100 kr., ALT hjelper akkurat nå.

Virtuell klem fra alle i Fon-teltet.

Link til Spleisen:
https://www.spleis.no/project/105220

Tilbake